Trouwen voor de wet, of trouwen voor de pret ?

trouwen voor de wetIn ons land is men pas officieel getrouwd als men getrouwd is voor de wet.  Alhoewel de meeste ceremonie en de meeste feestaandacht naar het kerkelijk huwelijk gaat; toch is het wettelijk trouwen het belangrijkste.

Wat moet je ondernemen als je wilt trouwen voor de wet ?

Als u wilt trouwen voor de wet, dan moet er een aangifte van het huwelijke gedaan worden.  Deze aangifte doet men in de gemeente waar één van de toekomstige partners is ingeschreven.  Vroeger moest dit wettelijk huwelijk verplicht in het gemeentehuis doorgaan, maar sedert enkele jaren kan een wettelijk huwelijk ook buiten het gemeentehuis worden afgesloten.  Men moet er wel op bedacht zijn dat het huwelijk voltrokken wordt op een plaats met een openbaar en neutraal karakter en de gemeente moet het gebruiksrecht over de ruimte hebben.  Als men op een andere plaats dan in het gemeentehuis wilt trouwen, dan bespreekt men dit best met de dienst burgerlijke stand van de gemeente.

Alternatieven voor trouwen voor de wet

Een bijna volwaardig alternatief voor het trouwen voor de wet, is het wettelijk gaan samenwonen.  Door het samenwonen wettelijk te laten registreren genieten de partners over een reeks beschermingen die tot vroeger weggelegd werden voor gehuwde partners.  Om een wettelijke vorm van samenwonen te laten vastleggen moet men zich melden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente.  Een overeenkomst van wettelijke samenwoning kan uiteraard alleen maar gebeuren als u ongehuwd bent of als u niet gebonden bent door een andere vorm van samen wonen.  Ook al is alles vrij goed vastgelegd bij een overeenkomst om wettelijk samen te wonen, toch is het verstandig om deze overeenkomst bij een notaris te laten vastleggen.

Men kan uiteraard ook opteren om feitelijk te gaan samenwonen.  Hierbij verklaart u alleen maar dat u met iemand samenwoont en met die persoon één gezin vormt.  Dit laten vastleggen kan gebeuren aan de hand van een standaardformulier dat bij de gemeente beschikbaar is.  Vaak kan het document hiervoor ook online aangevraagd worden.

Een samenlevingscontract wordt meestal afgesloten om elkaar meer zekerheid en bescherming te bieden.  Dit contract dient niet door een notaris te worden opgesteld; maar een tussenkomst van een notaris weegt bij eventuele betwistingen toch altijd iets zwaarder door.  Om die reden zouden we dan toch aanraden om een samenlevingscontract bij een notaris te laten registreren.

Trouwen voor de wet: het bewijs

Als je een bewijs wilt dat je getrouwd bent voor de wet, dan kan dit aan de hand van een huwelijksboekje.  Zo’n trouwboekje moet men altijd betalen en kost bijna overal 15 euro.  Indien u voor werkgevers afschriften wenst uit de huwelijksakte, dan kost dat ook enkele euro’s.